KURSER & UDDANNELSER / UDDANNELSER
 
Uddannelser
Nye energier - nye tiltag er flyttet til 
cafekærlig.dk - se venligt i kalender der.
Lone Kathrin Hansen
Mobil: 3055 0221
E-mail: kh@lonekathrinhansen.dk
www.lonekathrinhansen.dk
Inspirationscenter for K-ærlig livsforståelse | Ribe 6760 - Danmark | Tlf.: Sms 3055 0221